Letecký maják

Nemělo by být zapomenuto na raritu obce Česká Bělá a sice traťový letecký maják, který
dává místnímu okolí charakteristický vzhled. Věž majáku stojí na vrcholu návrší v nadmořské
výšce 566 m, s možností dalekého rozhledu do okolí. V sousedství věže je barokní kaplička
kdysi, jak patrno, hezká, ale v současnosti neudržovaná. Byla zasvěcena Čtrnácti svatým
Pomocníkům a dala celému návrší místopisné jméno. Návrší je zmiňováno v historických
pramenech jako Šibeniční hora. Pro výhodnou geografickou polohu bylo vybráno v roce 1930
odborníky Ministerstva veřejných prací a Československých státních aerolinií pro postavení
leteckého traťového majáku číslo 6 pro lety na trase Praha - Brno – Bratislava. Má zachované
stěny původní strojovny v přízemí o rozměru 2 x 2 m a výšku 2,5 m. Dveře s výstražnou
tabulí sice chybějí, ale boční stěny značně zkorodované zachovávají původní vzhled celé
stavby. Ze zařízení strojovny se nezachovalo nic. Nejnižší sekce výstupního žebříku je - ku
prospěchu věci - odmontována, takže neláká ke slézání vrcholové konstrukce věže ve výšce
16 m. Právě zde bylo umístěno vlastní majákové světlo. Rozsvěcování a zhasínání majáku
bylo automatické pomocí spínacích hodin. Doby svícení byly stanoveny podle letového řádu.
Na strategických bodech bylo zbudováno v republice celkem 17 traťových majáků.

Věž leteckého traťového majáku u České Bělé ohodnotili jako významnou technickou
památku autoři encyklopedie „Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ a
zařadili popis majáku do prvního dílu z roku 2001. Byl tak vlastně učiněn první krok k tomu,
aby se dochovaná věž majáku mohla ucházet o oficiální uznání a zařazení mezi technické
památky zapsané ve státních seznamech, se všemi náležitostmi z toho vyplývajícími.

Doufejme, že se podaří, aby traťový maják, i když již dávno neplní svou funkci,
sloužil jako významný orientační bod v krajině, byl historickou památkou nejen pro obec a
širší veřejnost, ale také pro České aerolinie jako ojedinělý, dodnes dochovaný objekt z
prvních let jejich existence.